Beijer Automotive - Registratie
    
 
  «Terug
 

Registratieformulier
Contactpersoon:
Gebruikersnaam (min. 6 karakters):
Bedrijfs E-mailadres
(wordt niet verstrekt aan derden)
E-mailadres voor digitale facturen
Wachtwoord (min. 6 karakters):
Wachtwoord nogmaals:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Plaatsnaam:
Postcode:
Provincie:
BTW-nummer:
Telefoon:
Fax:
Taal:
Aanvinken indien u waardevolle technische bulletins, aanbiedingen en mededelingen van huishoudelijke aard wenst te ontvangen.     


Aanvinken indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en met de voorwaarden rechts op dit scherm.
    

 
 
*De blauwe velden zijn verplicht
 
Status van uw registratie
Gewenste Registratie/Abonnementsvorm:
 
Verklaring Abonnementsvormen
 

Voorwaarden
De voertuiginformatie op deze site is gebaseerd op eigen expertise en mag geacht worden betrouwbaar te zijn. Het is voor particulieren niet mogelijk Instructies op te vragen. De voertuiginformatie is slechts bedoeld voor personen met auto-technische kennis en volledig voor eigen risico. De Instructies geven, voor alle gangbare links-gestuurde Europese auto's, slechts aan waar in het betreffende voertuig signalen te vinden zijn. Houdt u bij het aansluiten van apparatuur/systemen aan de richtlijnen van de betreffende fabrikant.

De helpdesk voorziet in een volledige ondersteuning met betrekking tot het snelheidsignaal, uitsluitend voor de door u opgevraagde instructies, in het Nederlands of Engels via E-mail. Onze technische medewerkers kunnen u in bijna alle gevallen een oplossing bieden met betrekking tot het aansluiten van dit signaal. Mocht het zo zijn dat er in een enkel speciaal geval, zonder de auto daadwerkelijk te onderzoeken, geen geschikte oplossing aangedragen kan worden, dan bestaat de mogelijkheid dat wij een afspraak maken waarbij een van onze medewerkers samen met u de auto gaat doormeten, waardoor u toch gegarandeerd bent van een goede installatie. Dit kan in onze werkplaats gebeuren en gebeurt kosteloos. Eventueel bestaat de mogelijkheid dat wij bij u aan de zaak komen, hierover worden dan afspraken gemaakt.

Hoewel met de grootste zorg samengesteld kan Beijer Automotive BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade en/of gevolgschade, die zou kunnen voortvloeien uit onjuistheden in de instructies of uit door de autofabrikant doorgevoerde wijzigingen. Voor al onze abonnementen/licenties geldt dat ze bedoeld zijn voor één inbouwlocatie/vestiging waarbij slechts enkele installateurs gebruik maken van de instructies en recht hebben op ondersteuning van onze helpdesk. De prijsstelling is daarop gebaseerd. De Fair Use Policy voor het Premium-abonnement houdt in dat wij bij onze abonnementen kijken naar het gemiddelde gebruik van de abonnee. Als dit gebruik excessief afwijkt van het gemiddelde gebruik van alle abonnees die dit abonnement afnemen, nemen wij contact op om naar een passende oplossing voor uw situatie te zoeken. De In-car instructies zijn geregistreerd en door middel van copyright beschermd. Niets uit deze database of daartoe behorende aanvullingen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beijer Automotive BV. Bij geconstateerd illegaal gebruik of misbruik kunnen wij aangifte doen. Beijer Automotive BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de gebruiker toegang tot de informatie op deze site te weigeren of te ontzeggen. Opzegging van een abonnement dient schriftelijk, of per e-mail te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van een abonnementsperiode.

Voor Product-Orders wordt binnen Nederland € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht. In dit geval wordt een Order die vóór 16.00 uur bij ons binnenkomt, de volgende werkdag bij u afgeleverd. Bij Product-Orders groter dan € 180,00 netto, worden bij verzending binnen Nederland geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij Product-Orders die verzonden moeten worden naar een land buiten Nederland, wordt altijd minimaal € 15,- in rekening gebracht.

Op al onze leveringen en diensten zijn bij uitsluiting onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke u hier kunt inzien en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch, Nederland.

Uw opmerkingen:
Copyright Beijer Automotive BV. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van de In-car instructies op deze website is voor eigen risico.